Links

Informatieve websites over de Wet WOZ:

 • waarderingskamer.nl
  Controleert of gemeenten de WOZ goed uitvoeren, zelfstandig bestuursorgaan onder het Ministerie van Financiën. Veel WOZ-informatie en -achtergronden.
 • wozinformatie.nl
  Uitgebreide vraagbaak over de WOZ.
 • elsevier-woz.nl
  Elseviers WOZ-informatiepagina's.
 • coelo.nl
  Centrum voor Onderzoek naar de Economie van de Lagere Overheden van de Rijksuniversiteit Groningen. Ontwikkelingen op WOZ-gebied in kaart gebracht en verklaard.

Algemene websites over vastgoed: