Laat uw WOZ-waarde gratis controleren

De onroerendzaakbelasting kan -soms aanzienlijk- omlaag als de WOZ-waarde naar beneden wordt bijgesteld.

Een verlaging van de WOZ-waarde leidt ook tot een besparing op de inkomsten- en waterschapsbelasting en werkt door in de toekomst.

Erfbelasting (voorheen successierechten)

Als erfgenaam bent u meestal erfbelasting verschuldigd. Wanneer u onroerend goed erft betaalt u erfbelasting over de waarde. Sinds 1 januari 2010 is de WOZ-waarde de belastinggrondslag.
De WOZ-waarde 2013 is gebaseerd op de waardepeidatum van een jaar eerder, namelijk 1 januari 2012.

Afhankelijk van uw relatie met de erflater betaalt u 10% tot 40% belasting over de belaste erfenis.

Kijk daarom kritisch naar de WOZ-waarde. Een te hoge WOZ-waarde kan u wel duizend tot tienduizende euro's aan erfbelasting schelen.

Bezwaarprocedure

De meeste gemeenten versturen de beschikkingen in januari of februari. Wanneer u vindt dat de WOZ-waarde van uw woning te hoog is vastgesteld, dan moet u binnen zes weken na dagtekening van de WOZ-beschikking een (pro-forma) bezwaarschrift indienen.

Het is verplicht om een bezwaarschrift te motiveren. Wellicht bent u van plan de motivering van uw bezwaarschrift uit te besteden aan een deskundige. Om te voorkomen dat u het bezwaarschrift niet tijdig indient en u uw rechten verspeelt, raden wij u aan om een pro-forma bezwaarschrift in te dienen.

Een concept bezwaarschrift kunt u hieronder downloaden. In het pro-forma bezwaarschrift hoeft u alleen een aantal specifieke gegevens in te vullen.

Vraagt u bij het indienen van het bezwaarschrift het taxatieverslag van uw woning op. In het taxatieverslag staat met welke woningen uw woning is vergeleken.

Naar aanleiding van uw pro-forma bezwaarschrift stuurt de gemeente u een ontvangstbevestiging met de vermelding van de datum waarop uw bezwaarschrift uiterlijk moet zijn gemotiveerd.

Onze dienstverlening

Vermeer Vastgoed heeft al meer dan 15 jaar ervaring met de beoordeling van de vastgstelde WOZ-waarde en advisering van belanghebbenden.

Wanneer u ons machtigt om namens u op te treden dan dragen wij zorg voor de verdere procedure.

Wij beoordelen de WOZ-waarde en dienen bij een te hoog vastgestelde waarde een bezwaarschrift in. Wij onderhouden alle contacten met de gemeente en bewaken de wettelijke termijnen.

Mocht u zich niet kunnen vinden in de uitspraak op uw bezwaarschrift, dan dienen wij namens u een beroepschrift in. Wij onderhouden alle contacten met gemeente, rechtbank en gerechtshof. en bewaken de wettelijke termijnen. Ook kunnen wij u vertegenwoordigen bij zittingen.

Contact

Heeft u interesse in onze dienstverlening dan kunt u ons een e-mail sturen. Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op. Onze contactgegevens vindt u op het tabblad Contact.

Concept pro-forma bezwaarschrift
Download