Een juiste WOZ-waarde levert u voordeel op

Vermeer Vastgoed is een taxatie- en adviesbureau gevestigd in Groningen en gespecialiseerd in de Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ). Zo verzorgen wij de jaarlijkse (her-)waardering van onroerend goed voor verschillende gemeenten. Daarnaast adviseren wij gemeenten, bedrijven, woningeigenaren, waterschappen, corporaties en instellingen bij bezwaar- en beroepsprocedures.

Binnen de uitvoering van de Wet WOZ zijn wij met name specialist in bedrijfsonroerend goed met de nadruk op grote, complexe courante en incourante objecten.

De WOZ-herwaardering

Sinds belastingjaar 2007 vindt de WOZ-herwaardering jaarlijks plaats. Hiervoor moet de markt elk jaar opnieuw worden geanalyseerd en de basisgegevens van alle objecten opnieuw gecontroleerd.

Wijzigingen door verbouwing, sloop of wisseling van eigenaar of gebruiker moeten worden meegenomen bij de waardebepaling. Ook moeten lopende bezwaar- en beroeps-procedures over eerdere belastingjaren worden afgehandeld. Bij gegrondverklaring van de bezwaren dienen de wijzigingen te worden doorgevoerd in de gemeentelijke database.

Kortom, er komt veel kijken bij een juiste vaststelling van de WOZ-waarde.

Waarvoor WOZ-waardering?

De WOZ-waarde wordt gebruikt voor de vaststelling van:

  • de onroerende zaak belasting, de OZB;
  • het eigenwoningforfait voor de inkomstenbelasting;
  • de erfbelasting (voorheen successierechten);
  • de waterschapsbelasting;
  • de bodemwaarde vennootschapsbelasting.

Ook bij de vaststelling van de hoogte van de hypotheek wordt steeds vaker gebruik gemaakt van de WOZ-waarde. Het is dus van groot belang, dat de waarde juist is vastgesteld.

Onze deskundigheid loont

De deskundigheid en ervaring van de medewerkers van Vermeer Vastgoed kan u dus voordeel opleveren. Wij geven u graag advies.